Smart Fertilization Day

Smart Fertilization Day 2016

De Dag van de Precisiebemesting op vrijdag 25 november 2016 was een groot succes! Wij willen alle aanwezigen en betrokkenen bedanken voor een interessante dag waarbij we bedrijven, universiteiten, studenten, boeren en loonwerkers bijeen hebben weten te brengen. Op die manier is de kennis over precisiebemesting breed verspreid!

Wij hopen u allen volgend jaar weer te mogen begroeten op vrijdag 24 november 2017!

Klik hier om alle presentaties en animaties van dit jaar nog eens rustig door te kijken!

Smart Fertilization Day 2017

Het programma van 24 november 2017 zal de gebruikelijke opzet hebben:

Locatie Campus WUR
10:00-11:45 uur De praktijk aan het woord met de machines,meststoffen en adviezen gelanceerd in 2017
11:45-12:00 uur Het overheidsbeleid van 2017, precisiebemesting in het Besluit Gebruik Meststoffen
12:15-14:30 uur Lunch met infomarkt, machineshow, droneshow en bemestingsrobotdemonstratie
14:30-16:30 uur International Seminar : Advances in Smart Fertilization Research

Definitief programma en aanmeldingsformulier komen medio oktober op deze website ter beschikking.

Doelstelling

Profijt van Precisie in de Plantenvoeding

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip.
Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel.
In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

In de tweede plaats komen de ontwikkelingen in techniek en wetenschap omtrent precisiebemesting aan de orde. Deze vormen de basis voor innovaties in machines, meststoffen en advisering.
In de derde plaats worden de bezoekers geïnformeerd over nieuwe subsidieregelingen (bv POP3 ) en wet- en regelgeving aangaande precisiebemesting.

Tenslotte, de organisatoren beogen ook een gelegenheid te bieden voor inspirerende ontmoetingen tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de precisiebemesting.
Het Netwerk Smart Fertilization - zie www.smartfertilization.org – organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de Studievereniging Heeren XVII- zie www.heeren17.nl en Wageningen Universiteit en Research.

Van harte welkom! Gebruik de groene balk hierboven voor opgave en nadere informatie.

Locatie

InterserverCoupons

Volg ons op Facebook


Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!