Smart Fertilization Day

English speaking visitors

For English speaking visitors of this site, you are invited for the International Seminar in the afternoon of Smart Fertlization day.

Download program Registration

Smart Fertilization Day 2017 - Programma

Datum 24 november 2017 van 10.00 tot 16.30 uur (incl international seminar)
Locatie Campus WUR en Unifarm-terrein (lunch, demo, infomarkt en machineshow)
Doelgroep Bemestingsadviseurs, loonwerkers, agrarisch ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers
Onderwerp Ontwikkelingen in de precisiebemesting: beleid, machines, meststoffen en adviezen
Toegang Gratis, na aanmelding (vol = vol)

09:30-10:00 uur Ontvangst met koffie, Orion gebouw
10:00-10:30 uur Openingssessie
10:30-11:45 uur De ontwikkeling van 2017, in 5-minuten pitches
11:45-12:15 uur Precisiebemesting van maïs: regelgeving, machines, meststoffen en adviezen
12:15-12:30 uur Bemestingsrobot wijst de weg naar doorlopende lunch
12:30-14:30 uur Machineshow en infomarkt
14:30-16:30 uur International seminar (English) - Smart Fertilization, Corner Stone of Sustainable Farming

Afsluitend zal er de mogelijkheid zijn om bij te praten over het onderwerp onder genot van een drankje.

Download Flyer Uitgebreid programma

Doelstelling

Profijt van Precisie in de Plantenvoeding

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip.
Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel.
In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

In de tweede plaats komen de ontwikkelingen in techniek en wetenschap omtrent precisiebemesting aan de orde. Deze vormen de basis voor innovaties in machines, meststoffen en advisering.
In de derde plaats worden de bezoekers geïnformeerd over nieuwe subsidieregelingen (bv POP3 ) en wet- en regelgeving aangaande precisiebemesting.

Tenslotte, de organisatoren beogen ook een gelegenheid te bieden voor inspirerende ontmoetingen tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de precisiebemesting.
Het Netwerk Smart Fertilization - zie www.smartfertilization.org – organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de Studievereniging Heeren XVII- zie www.heeren17.nl en Wageningen Universiteit en Research.

Van harte welkom! Gebruik de groene balk hierboven voor opgave en nadere informatie.

Locatie

Wageningen Campus, Orion Building

Adres: Building 103, Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Volg ons op Facebook


Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!