Smart Fertilization Day

Nominatie beste innovatie 2017 voor Wibe van Vliet

Wibe van vliet was met zijn bemester aanwezig op de dag van de precisiebemesting 2017. Hij is genomineerd, met deze machine, voor het innovatiefonds. Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers beloont twee keer per jaar innovaties in de landbouw. Dat kunnen zowel baanbrekende innovaties zijn als nieuwe toepassingen van bestaande technieken.
Wibe van Vliet was ontevreden over het strooibeeld van zijn kunstmeststrooier. Voor minder insporing in het voorjaar ontwikkelde hij de precisiebemester verder door van een 3 meter brede machine naar een veel breder werkende machine.

Via onderstaande link is het mogelijk om op Wibe te stemmen en de bijbehoorende video te bekijken.

Link: www.boerderij.nl/stemmenPresentations Smart Fertilization Day 2017

You can find the presentations of Smart Fertilization Day 2017 by Downloads

Doelstelling

Profijt van Precisie in de Plantenvoeding

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip.
Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel.
In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

In de tweede plaats komen de ontwikkelingen in techniek en wetenschap omtrent precisiebemesting aan de orde. Deze vormen de basis voor innovaties in machines, meststoffen en advisering.
In de derde plaats worden de bezoekers geïnformeerd over nieuwe subsidieregelingen (bv POP3 ) en wet- en regelgeving aangaande precisiebemesting.

Tenslotte, de organisatoren beogen ook een gelegenheid te bieden voor inspirerende ontmoetingen tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de precisiebemesting.
Het Netwerk Smart Fertilization - zie www.smartfertilization.org – organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de Studievereniging Heeren XVII- zie www.heeren17.nl en Wageningen Universiteit en Research.

Van harte welkom! Gebruik de groene balk hierboven voor opgave en nadere informatie.

Locatie

Wageningen Campus, Orion Building

Adres: Building 103, Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Volg ons op Facebook


Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!