Smart Fertilization Day

Conclusies dag van de precisiebemesting 2018 & AGENDA 2019

De conclusies van de dag van de precisiebemesting zijn te vinden onder de knop 'conclusies 2018'. Conclusies 2018

AGENDA 2019:
-Begin november Landbouwbeurs Hardenberg: Beste landbouwkundige praktijken voor Kringlooplandbouw.
-Eind november RVM beurs Gorinchem: Beste landbouwkundige praktijken voor Kringlooplandbouw.
-29 november Wageningen Dag van de precisiebemesting 2019: Beste landbouwkundige praktijken voor een INNOVATIEF mestbeleid.

Het voorlopige programma is de vinden onder de knop 'voorlopig programma 2019'. voorlopig programma 2019

Presentaties dag van de precisiebemesting 2018

De presentaties van de dag van de precisiebemesting 2018 in Wageningen en van het symposium in Gorinchem zijn te vinden onder de knop downloads Downloads

Smart Fertilization Day 2018 - Programma

Datum 23 november 2018 van 10.00 tot 12.30 uur
Locatie


Campus WUR (Orion zaal C1005)
De machineshow vindt dit jaar elders plaats!
27 - 29 november te Gorcum Rundveemechanisatiebeurs met congres op 28 november
Doelgroep Agrarisch ondernemers, bemestingsadviseurs, loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers
Onderwerp Bodem en bemesting in een circulaire landbouw
Toegang Gratis, na aanmelding (vol = vol), zie Aanmelden

09:30-10:00 uur Ontvangst met koffie
10:00-10:20 uur Openingssessie, Nederland, koploper in de circulaire landbouw
10:20-10:40 uur Nieuwe gras/kruidenmengsels voor de circulaire landbouw - Christiaan Heijink Barenbrug
10:40-11:00 uur Landgebruik en bodemkwaliteit op een melkveebedrijf - Jan de Wit Louis Bolk Instituut
11:00-11:15 uur Behoud en bevordering organische stofopbouw - Peter Kuikman WUR
11:15-11:30 uur Onderzoeksprotocol bodemverdichting - Rob Heijer Sweco & Annelies de Graaf SIKB
11:30-11:45 uur Rol van organische stof productie in Europese context - Renske Hijbeek WUR
11:45-12:00 uur Smart certificering van bodemkwaliteit en circulariteit - Block Chain Project SFO en SMK
12:00-12:30 uur Paneldiscussie met de zaal onder leiding van Prof. Oene Oenema over de consequenties van bodemstrategie 2030 voor de bemestingsadvisering

Download programma Download flyer

Nominatie beste innovatie 2017 voor Wibe van Vliet

Wibe van vliet was met zijn bemester aanwezig op de dag van de precisiebemesting 2017. Hij is genomineerd, met deze machine, voor het innovatiefonds. Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers beloont twee keer per jaar innovaties in de landbouw. Dat kunnen zowel baanbrekende innovaties zijn als nieuwe toepassingen van bestaande technieken.
Wibe van Vliet was ontevreden over het strooibeeld van zijn kunstmeststrooier. Voor minder insporing in het voorjaar ontwikkelde hij de precisiebemester verder door van een 3 meter brede machine naar een veel breder werkende machine.

Via onderstaande link is het mogelijk om op Wibe te stemmen en de bijbehoorende video te bekijken.

Link: www.boerderij.nl/stemmen

Presentations Smart Fertilization Day 2017

You can find the presentations of Smart Fertilization Day 2017 in Downloads

Doelstelling

Profijt van Precisie in de Plantenvoeding

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip.
Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel.
In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

In de tweede plaats komen de ontwikkelingen in techniek en wetenschap omtrent precisiebemesting aan de orde. Deze vormen de basis voor innovaties in machines, meststoffen en advisering.
In de derde plaats worden de bezoekers geïnformeerd over nieuwe subsidieregelingen (bv POP3 ) en wet- en regelgeving aangaande precisiebemesting.

Tenslotte, de organisatoren beogen ook een gelegenheid te bieden voor inspirerende ontmoetingen tussen alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de precisiebemesting.
Het Netwerk Smart Fertilization - zie www.smartfertilization.org – organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de Studievereniging Heeren XVII- zie www.heeren17.nl en Wageningen Universiteit en Research.

Van harte welkom! Gebruik de groene balk hierboven voor opgave en nadere informatie.

Locatie

Wageningen Campus, Orion Building

Adres: Building 103, Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Volg ons op Facebook


Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!